Зарегистрироваться
Телефоны:

(044) 221-12-10

(050) 599-36-10

График работы:

Пн-Пт с 9:00 до 19:00

Сб с 10:00 до 18:00

Вс - выходной

Ваш заказ:

Заказано: 0 ед. товара

Сумма: 0 грн.

Офоримить покупку
Каталог » Новости » Комфортна поїздка на пневморесорах вiд GoodYear

Новости

02.03.2009
Комфортна поїздка на пневморесорах вiд GoodYear

Комфортна поїздка на пневморесорах вiд GoodYear При зустрiчi назви Goodyear зазвичай виникає асоцiацiя з вiдомою маркою шин. Однак, крiм шин, компанiя займається розробкою й виробництвом гумотехнiчних виробiв, у тому числi пневморесор для автобусiв, вантажiвок i причепiв. Початок виробництва пневмоподушок Goodyear починається з кiнця 50-х рокiв, коли була випущена експериментальна ресора для легкових автомобiлiв Chrysler i продовжилося на початку 60-х випуском цiлої серiї продуктiв для автобусiв компанiї General Motors. З тих пiр Goodyear розвив i випустив широкий дiапазон найменувань пневморесор i став одним з найбiльших постачальникiв в усьому свiтi в цiй областi, спецiалiзувавшись на виробах, призначених для тяжких умов роботи. Примiром, пневморесори Goodyear, установленi на космiчному човнi NASA. Крiм того, ракетоносiй "Сатурн" перед запуском опирався на одну величезну пневмоподушку Goodyear дiаметром 9,8 м. В iсторiї компанiї було багато подiбних випадкiв використання її продукцiї. Будучи великою компанiєю, Goodyear має глобальнi виробничi потужностi по пневморесорам. Виробничi фiлiї розташованi в США, Європi, Мексицi, Бразилiї, i дозволяють компанiї обслуговувати клiєнтiв по всьому свiту. Європейський пiдроздiл Goodyear Engineered Products виробляє широкий дiапазон подушок у мiстi Крань (штабквартира в Словенiї) i в Монтлусоне (Францiя). Сучаснi пневморесори також широко представленi на європейському ринку запасних частин для комерцiйного автотранспорту. Компанiя робить сучаснi пневмосистеми для вантажiвок, трейлерiв i автобусiв. Випущенi й тестованi в реальних умовах, пневморесори вiдповiдають вимогам ринку. Це важливо для розвитку конструкцiї виробiв. Щорiчно компанiя пропонує споживачевi бiльш рiзноманiтний асортимент запасних частин, що мають найбiльший попит. Цього року компанiя вже почала виробництво пневморесор для вантажiвок Volvo FH12 i FH 16, Renault Magnum i Premium, Mercedes Actros, MAN i iнших. Бiльша частина продукцiї йде як основне устаткування виробникам комерцiйних транспортних засобiв. Це дуже важливо, тому що кiнцевий клiєнт висуває певнi вимоги по якостi систем i устаткування. Проводяться рiзнi заходи щодо розвитку виробництва, якостi, страхування й логiстики. iнакше кажучи, компанiя бере участь у розробцi й удосконаленнi нових транспортних засобiв, одночасно саморозвиваючись. В 2002 роцi європейський пiдроздiл пневморесор Goodyear Engineered Products одержав пiдтвердження на вiдповiднiсть вимогам Мiжнародної органiзацiї по стандартизацiї TS 16949 по нормативах комплектуючих агрегатiв для автомобiльної промисловостi. Сьогоднi вантажiвки й автобуси Scania оборудуються продукцiєю цього пiдроз дiлу. Через компанiю Hendrickson, виробника осей i пiдвiсок, європейський комерцiйний транспорт комплектується цими пневморесорами. Компанiя також активно спiвробiтничає з виробником осей SAF. Найбiльш значимi подiї в областi дiлових контактiв зараз присвяченi кооперацiї європейського пiдроздiлу пневморесор Goodyear Engineered Products i компанiї Volvo. Пiдроздiл почав поставки пневмоподушок для шведських автобусiв i вантажiвок Renault. Усе бiльше причепiв лiдера ринку Schmitz Cargobull оснащенi подушками Goodyear. Не варто забувати дуже важливий, iндустрiальний сегмент програм Goodyear. Компанiя поставляє пневмосистеми, призначенi для роботи векстремальних умовах, при температурi +115 °C. Крiм пневморесор, європейський пiдроздiл Goodyear Engineered Products робить промисловi й транспортнi трансмiсiї, конвеєрнi стрiчки, а також широкий дiапазон автомобiльних шлангiв для подачi палива i для кондицiонерiв. Матерiали наданi представництвом компанiї Goodyear Dunlop Tires i компанiєю "Шина Плюс", тел. 276-35-69.

Другие новости...